Medlemskveldar

Lauget arranger medlemskveldar med jamne mellomrom. Der kan medlemer i lauget møtast og dele smaksprøver av sine nye brygg, diskutere brygging og også brygge i lokalet.

Me har også quiz, "slow TV" og ymse andre aktivitetar.

medlemskveldar 2020

01. Februar

28. Mars (Avlyst grunna koronasituasjonen)

02. Mai (Avlyst grunna koronasituasjonen)

06. Juni

18. Juli

15. August

19. September - Flytande Quiz!

24. Oktober

21. November

19. Desember

Medlemskveldar er ein av måtane vi dekker inn husleiga på, det kostar derfor 50,- pr medlemskveld og dette vippsast inn seinast dagen før medlemskveld.

Påmelding:

  1. Åpne Vipps

  2. Velg "Kjøp og betal"

  3. Skriv inn 119654

  4. Velg Ørsta og Volda Bryggarlaug frå lista

  5. Velg "Medlemskveld" (om du ikkje ser produktet så gå til steg 3 og søk, ikkje velg frå "sist brukte")

  6. Fullfør betalinga

NB: Dette er eit lukka arrangement for medlemer i Ørsta og Volda Bryggarlaug. Det er ikkje høve til å ta med vener, og inngang forutsett betalt kontigent for 2020.